การบริการทันตกรรมป้องกัน (PREVENTIVES)

ขูดหินปูน

ปัญหาสุขภาพเหงือกมีสาเหตุจากการสะสมของคราบพลัค หรือ ขูดหินปูน วิธีที่ดีที่สุดในการขจัดคราบพลัคออกคือการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง แต่ไม่ว่าคุณจะทำความสะอาดฟันของคุณดีเพียงใด ก็ยังมีบริเวณที่ยากต่อการทำความสะอาด ในบริเวณเหล่านั้นคราบพลัคจะสะสมจนที่ในที่สุดจะก่อตัวเป็นคราบที่แข็งและหยาบเรียกว่าหินน้ำลายหรือหินปูน ซึ่งไม่สามารถขจัดออกด้วยการแปรงฟันเพียงอย่างเดียว ถ้าไม่ขจัดหินปูนออกคราบพลัคจะก่อตัวมากยิ่งขึ้นบริเวณรอบๆ ฟันและบริเวณใต้แนวเหงือก ซึ่งทำให้ลุกลามไปสู่ปัญหาสุขภาพเหงือกได้ในอนาคต

การดูแลรักษาฟันธรรมชาติของเราให้แข็งแรง ไม่ให้เกิดอาการผุ สามารถมีอายุการใช้งานไปได้นานที่สุด การดูแลเอาใจใส่สุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงตลอดเวลานั้นย่อมจะต้องดีกว่าการต้องมารักษาทีหลัง ปัญหาทั้งหมดได้นั้นคือ การดูแลความสะอาดและการควบคุมปริมาณการก่อคราบหินปูนและแบคทีเรียในช่องปาก ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคเหงือกและฟัน

การทำทันตกรรมป้องกัน แบ่งออกดังนี้

1. ขูดหินปูน

2. เคลือบฟลูออไรด์

3. ขัดฟัน

การดูแลรักษาเพื่อป้องกันฟันผุ

1. ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลัง รับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง

2. ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง

3. ควรบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยกลั้วน้ำยาและอมไว้ ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาที หลังการบ้วนปาก

4. ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน