การบริการทันตกรรมเพื่อความงาม (OPERATIVES)

รอยยิ้มที่สวยงาม

การมี รอยยิ้มที่สวยงาม เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ทันตกรรมเพื่อความสวยงามในปัจจุบันสามารถเพิ่ม ความต้องการของผู้ใช้บริการให้มีทางเลือกใหม่ๆมากขึ้น ลดระยะเวลาในการรักษา และนวัตกรรมใหม่ การทำทันตกรรมเพื่อความสวยงาม คือ การรักษาทางทันตกรรมรูปแบบใหม่ ที่นอกจากจะเน้นในเรื่องของการ รักษาด้านสุขภาพและการใช้งานของฟัน ยังเน้นถึงการพัฒนารูปร่าง สี การเรียงตัวของฟัน และ รอยยิ้มที่สวยงาม ของมาผู้รับการบริการ

คลินิกทันตกรรม A-Dent Dental Clinic พร้อมบริการด้วยรูปแบบทันตกรรมเพื่อความงาม ดังต่อไปนี้

1. วีเนียร์ (Veneer)

การเคลือบผิวฟัน ด้วยวัสดุที่มีความบาง รูปร่างคล้าย ฟัน วีเนียร์นับว่าเป็นการทำฟันปลอมชนิดหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากประเภทฟันปลอมที่รู้จักกัน โดยจะมีเพียงส่วนบริเวณผิวด้านหน้าของฟัน ไม่ได้เป็นเหมือนฟันปลอมทั้งซี่ เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย โดยมี 2 แบบคือ

  • พลอสเลน วีเนียร์ (Porcelian Veneers) คือ วัสดุเซรามิคที่มีความเนียนสวยเหมือนฟันจริง
  • คอมโพสิต Composite Veneer คือ วัสดุที่คล้ายกับวัสดุที่ใช้สำหรับการอุดฟัน

 

2. ฟอกสีฟัน (Tooth Whitening)

การฟอกสีฟัน (Tooth Whitening)เรียกกันคุ้นปากว่าการฟอกฟันขาว (Tooth whitening) เป็นการทำให้ฟันกลับมาขาวเหมือนตอนที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ หรือบางครั้งก็ขาวกว่าฟันโดยธรรมชาติได้ วิธีการฟอกสีฟันจะเริ่มจากการทำความสะอาดฟันด้วยการขัดฟัน (Polishing) เพื่อกำจัดคราบอาหารหยาบๆ ที่ติดอยู่บนผิวนอกสุดของตัวฟันรวมทั้งขจัดคราบจุลินทรีย์ที่คลุมผิวฟันออกไป เพื่อให้ผิวฟันสะอาดพร้อมสำหรับขั้นตอนการฟอกสีฟัน (Bleaching) น้ำยาที่ใช้ในการฟอกสีฟันจัดอยู่ในกลุ่ม Peroxide oxidizing agent ไม่ว่าจะเป็น Carbamide peroxide หรือ Hydrogen peroxide สารกลุ่มนี้มีคุณสมบัติสามารถแทรกตัวเข้าไปในผิวฟันเข้าไปทำให้เม็ดสีที่สะสมอยู่ในผิวฟันแตกสลายตัว

สามารถแบ่งการฟอกสีฟันได้ 2 แบบตามวิธีการทำ

1. การฟอกสีฟันในคลินิก (In Office Tooth Bleaching, Light Accelerated Tooth Bleaching) การฟอกวิธีนี้ต้องทำโดยทันตแพทย์ภายในคลินิก 

2. การฟอกสีฟันเองที่บ้าน (Home Bleaching) การฟอกแบบนี้จะใช้น้ำยาฟอกคล้ายกันแต่ความเข้มข้นต่ำกว่าแบบแรก โดยผู้ที่จะฟอกต้องมาพบคุณหมอก่อนในครั้งแรกเพื่อตรวจฟันว่าสามารถฟอกได้หรือไม่ แล้วจึงพิมพ์ปากเพื่อนำไปทำถาดฟอกสีฟัน (Bleaching Tray) หลังจากได้รับถาดฟอกสีฟันพร้อมน้ำยาฟอกสีฟันมาแล้วก็สามารถเริ่มทำการฟอกเองได้เลย