การบริการศัลยกรรมช่องปาก (ORAL SURGERY)

ศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยกรรมช่องปาก เป็นงานรักษาที่กว้างกว่าการถอนฟันและผ่าฟันคุดอยู่มากของระบบบดเคี้ยวอาหารและการทำ หน้าที่ของอวัยวะภายในช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้าที่มีสาเหตุจากโรคฟันเช่นการติดเชื้อรุนแรง กระดูกขากรรไกรยื่น ยาว สั้นหรือเบี้ยวการปลูกฟัน การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม การรักษาถุงน้ำ หรือเนื้องอก บริเวณช่องปาก การรักษากระดูกขากรรไกรแตกหัก การเจ็บปวดของกระดูกข้อต่อขากรรไกร การอักเสบ ของปลายประสาทบริเวณใบหน้า การปลูกถ่ายกระดูกในบริเวณที่มีความผิดปกติ การแก้ไขภาวะโรค หยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep Apneas) ผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการของ ใบหน้าประเภทต่างๆ รวมถึงการผ่าตัดเตรียมสภาพช่องปากเพื่อการใส่ฟันปลอม

การทำทันตกรรมป้องกัน แบ่งออกดังนี้

1.การถอนฟัน

2.การผ่าตัดกระดูก

3.การผ่าตัดฟันคุด

การดูแลรักษาเพื่อป้องกันฟันผุ เพื่อปกป้องปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในช่องปาก

1. ทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลัง รับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง

2. ควรความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง

3. บ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยกลั้วน้ำยาและอมไว้ ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาที หลังการบ้วนปาก

4. ควรพบทันตแพทย์อย่างเป็นประจำทุก 6 เดือน จะช่วยให้ฟันของคุณอยู่ในสภาพที่สะอาด มีฟันที่แข็งแรงอยู่กับคุณไปนานเท่านาน