ค่าธรรมเนียมการรักษาทางทันตกรรม

ค่าธรรมเนียมการรักษาทางทันตกรรม

ค่าธรรมเนียมการรักษาทางทันตกรรม เป็นราคาที่มีมาตรฐานและเท่าเทียมกันทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นแอบแฝง ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการเบื้องต้นได้ ทั้งนี้ค่ารักษาที่แสดงไว้ ยังไม่ได้รวม ค่าบริการถ่ายภาพรังสี ค่ายารักษาโรค ค่าวัสดุอุปกรณ์พิเศษ และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถสอบถามได้ก่อนทำการรักษา

ตรวจฟัน ฟรี !!อุดฟัน (FILLING)

500-1,000 บาท / ซี่ถอนฟัน (TOOTH EXTRACTION)

500-1,000 บาท / ซี่ขูดหินปูน (SCAILING :TOOTH CLEANING)

500-800 บาท

เอกซเรย์ (X-RAY: PA)

200 บาท

(X-RAY : OPG,CEPH)

500 บาท / ฟิล์มพิมพ์ฟัน (MOUTH IMPRESSION)

1,000 บาทเครื่องมือคงสภาพฟัน (RETAINER)

4,000 บาท /คู่อุปกรณ์เสริม

(SCREW)

2,00 บาท / ตัว

(BITE PLATE)

2,000 บาท / ชิ้นจัดฟันแบบโลหะ

ราคาเริ่มต้นที่ 35,000 -50,000 บาท

อุดฟันเพื่อปิดช่องว่าง

เริ่มต้นที่ 500-1,000 บาท / ซี่วีเนียร์ (VENEER)

(COMPOSITE)

800-2,000 บาท / ซี่

(CERAMIC)

8,000-12,000 บาท / ซี่ฟอกสีฟัน (TOOTH WHITENING : ZOOM)


HOME BLEACHING

3,500 บาท (ไม่รวมขูด)

IN-OFFICE

9,000 บาท (รวมขูด)ตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม

8,000 บาท

อุดฟัน (FILLING) (วัสดุเหมือนฟัน)

500-1,000 บาท / ซี่

ถอนฟัน (TOOTH EXTRACTION)

500-1,000 บาท / ซี่ถอนฟันคุด (WISDOM TOOTH EXTRACTION)

600-1,500 บาท / ซี่ผ่าฟันคุด (IMPACTION : WISDOM TOOTH)

1,500-3,500 บาท / ซี่ผ่าฟันฝัง (IMPACTION : EMBEDDED TOOTH)

3,500-5,000 บาท / ซี่

รักษารากฟัน (ENDODONTICS TREATMENT) (ใช้เวลาประมาณ 3-4 ครั้ง)

3,500-8,000 บาท / ซี่


รักษารากฟัน

ฟันหน้า 4,000 บาท

ฟันกรามน้อย 6,000 บาท

ฟันกรามใหญ่ 8,000 บาท

ปิดเดือย (รักษารากฟันเสร็จต้องปิดเดือยด้วย)

2,000 บาท

2,500 บาท

3,000 บาท


เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก

200 บาท / ฟิล์ม

ครอบฟัน (CROWN)

CERAMIC
(ใช้เวลาประมาณ 2 ครั้ง)

10,000-15,000 บาทสะพานฟัน (BRIDGE)

เริ่มต้นที่ยูนิตละ 5,000 บาทครอบฟันเซรามิก

10,000-15,000บาท / ซี่ฟันปลอม (DENTURE)

ฟันปลอมทั้งปาก

9,000 บาท

ฟันปลอมฐานพลาสติก

ซี่แรกพร้อมฐาน เริ่มต้นที่ 1,500 บาท

ฟันปลอมฐานโลหะ

ซี่แรกพร้อมฐาน เริ่มต้นที่ 6,000 บาท
(**ซี่ต่อไป ซี่ละ 300 บาท)

P&W PLUS (THAI)

29,000 บาท / ซี่OSSTEM (KOREA)

35,000 -80,000 บาท / ซี่STRAUMANN (SWISS)

80,000 บาท / ซี่

* ค่าบริการที่ระบุเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น คนไข้สามารถสอบถามรายละเอียดค่ารักษา รวมทั้ง ขั้นตอนการรักษา เพียงทำนัดเข้ามาเพื่อตรวจและขอคำปรึกษากับคุณหมอที่คลินิก