บริการทันตกรรม

X-RAY ฟัน

การบริการถ่ายภาพรังสี (X-RAY)

X-RAY ฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะเพื่อใช้ประกอบการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษาที่แม่นยำ

การอุดฟัน

การบริการทันตกรรมบูรณะ
(RESTORATIVES) ( อุดฟัน )

บริการเชิงป้องกัน และการรักษาในระยะเริ่มแรก

ขูดหินปูน

การบริการทันตกรรมป้องกัน (PREVENTIVES)

ให้บริการเชิงป้องกัน และรักษาในระยะเริ่มแรกที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

การจัดฟัน

การบริการทันตกรรมจัดฟัน (ORTHODONTICS)

ผู้ที่มีความผิดปกติในการสบฟัน ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันยื่น โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

การบริการทันตกรรมเพื่อความงาม (OPERATIVES)

ซ่อมแซมตัวฟันและการตกแต่งฟันเพื่อความสวยงาม

ใส่ฟันทดแทน

การบริการทันตกรรมใส่ฟันทดแทน (PROSTHODONTICS)

ใส่ฟันทดแทน อาทิเช่น การใส่ฟันปลอม ชนิดถอดได้และชนิดติดแน่น

การรักษารากฟัน

การบริการทันตกรรมรากเทียม (IMPLANTS)

ใส่ฟันทดแทน สะดวก โดยไม่ต้องถอด และไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันซี่อื่น

ช่องปาก-01

การบริการเวชศาสตร์ช่องปาก (ORAL MED)

ตรวจและวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากอย่างละเอียด

รักษารากฟัน

การบริการทันตกรรมรักษารากฟัน (ENDODONTICS)

รักษารากฟันเป็นการเก็บรักษาฟันไว้ให้คงอยู่

ศัลยกรรมช่องปาก

การบริการศัลยกรรมช่องปาก (ORAL SURGERY)

ผ่าตัดในช่องปาก อาทิเช่น การผ่าฟันคุด

บดเคี้ยว

การบริการทันตกรรมบดเคี้ยว (OCCLUSION & OROFACIAl PAIN)

โรคข้อต่อขากรรไกร การบดเคี้ยว และอาการปวดที่ไม่ทราบสาเหตุ